Stolte svigerforeldre på plass

Anniken Huitfeldts svigerforeldre, Marit og Petter Flem, fikk en SMS fra sin svigerdatter om å møte opp på Slottsplassen fredag formiddag.