Reitan ser mot Europa

Odd Reitan og sønnen Magnus har lenge drømt om å bli størst i Europa på servicehandel. Med Shell på laget tror kjøpmennene drømmen har rykket nærmere.