- Ambulansepersonellet opptrådte diskriminerende

Ambulansepersonellet som ikke tok med seg hardt skadde Ali Farah, kunne forstås slik at de opptrådte diskriminerende med rasistiske overtoner, mener Helsetilsynet i Oslo og Akershus.