Flere kan få bostøtte

Unge enslige med barn i byene er en av gruppene som kan få glede av en utvidet bostøtteordning, som regjeringen nå arbeider med.