Tvil om Gros pensjon

Hadde 650.000 i lønn - fikk 120.000 kroner i pensjon.