Akuttmottakene for dårlige

Etter funn av feil og mangler ved en rekke mottak, krever helsemyndighetene nå sertifisering av mottakene for å sikre pasientene forsvarlig behandling.