Kommuner vil bøtelegge sykehusene

Bøter bør også gjelde sykehusene når de ikke klarer å ta imot pasienter raskt nok. Ellers må hele ordningen avvikles, mener kommunene.