Til felts mot "snik-skatter"

Mens Sp varsler felttog mot all form for «snikskattlegging» av næringslivet, vil Høyre ha dyktigere lærere og mer proffe rektorer.