Sandefjord trekker seg fra Terra Fondsforvaltning

Sandefjord trekker seg fra Terra Fondsforvaltning