Bøndene vil ha milliarder i jordbruksoppgjøret

Bøndene vil ikke stå med lua i hånda under årets jordbruksoppgjør. Norges Bondelag vil ha et milliardløft.