Avlyser arrangementer

Kronprinsesse Mette-Marit avlyser sine to representasjonsoppgaver neste uke, etter farens død.