Syke av fuglemating

Hittil i år er hele 11 barn er smittet av salmonella fra småfugl. Nå advarer Folkehelseinstituttet mot fuglebrett i barnehager.