- Muntlig avtale er like bindende som skriftlig

I den siste uken har statsadvokat Erik Stolt Nielsen hamret på Carl Fredrik Seims muntlighet og mangel på dokumentasjon.