Til felts motmiljøavgift

Næringsministeren blir nå utsatt for sterkt press, bl.a. fra Høyre, for å fjerne NOx-avgiften på cruisebåtanløp.