Lønnsomt å jobbe mindre

For to år siden begynte SinkaBerg-Hansen AS i Rørvik forsøk med seks timers skift. Erfaringene er så gode at ordningen er blitt fast.