Som man sår skal man hoste

Høst er hostetid, og det betyr travle tider for legene. Hoste er det symptomet som hyppigst fører til legebesøk.