Valgkort til kirkemedlemmer

Trond Giske mener det er viktig at medlemmer av Den norske kirke benytter seg av stemmeretten i kirkevalget.