Streiken i Oslo kommune over

Streiken i Oslo kommune er over. - Unios medlemmer har fått en forsikring om god lønnsutvikling i år og de nærmeste årene, opplyser organisasjonen.