• VAKSINE: Det ble slutt på BCG-vaksinen mot tuberkulose i 2009 fordi Norge hadde lav forekomst av sykdommen. FOTO: SCANPIX

Au pairer tar med seg tuberkulose til Norge

De siste fem årene er det blitt registrert 15 tilfeller av aktiv tuberkulose hos au pairer. Kommunens helseetat er bekymret.