Barnefattigdom i Norge tredoblet siden 2001

Hvert femte barn, eller om lag 18.500 av landets 98.000 barn i fattige familier, bor i Oslo, viser ny forskning.