Ifølge Finanstilsynet dreier saken seg om en såkalt total return swap-avtale med aksjer utstedt av Aker Solutions ASA som underliggende.

— Vi mener at denne rulleringen ikke representerer noe brudd på innsidehandelsbestemmelsen. Hvis vi likevel har gjort noe galt, så ligger ansvaret for dette hos meg, sier styreleder og hovedaksjonær Kjell Inge Røkke i en pressemelding.

Han sier Aker har gitt Oslo Børs og Finanstilsynet innsyn i de faktiske forholdene relatert til TRS-avtalen.

— Sett med dagens informasjon har vi forståelse for at Økokrim vil se på de juridiske sidene. I Aker vil vi selvsagt bistå og samarbeide med Økokrim, fortsetter han.

Ifølge Røkkes pressemelding var det fra våren 2013 et ønske i Aker om å øke engasjementet i Aker Solutions. Som ledd i dette ble det i april inngått en TRS-avtale som økte Akers finansielle eksponering.

— For Aker var dette en finansieringsløsning. Rulleringen av TRS-avtalen i november 2013 var for oss kun en videreføring av finansieringen av en langsiktig investering, og således håndtert administrativt, sier Røkke.

— Sett i ettertid var valg av TRS som finansieringsløsning ikke ideelt for en slik langsiktig investering. Vi har senere økt vårt engasjement ved kjøp av ytterligere aksjer i Aker Solutions, og dette kjøpet er finansiert på tradisjonelt vis, fortsetter han.