Utslippene av klimagasser fra norsk territorium utgjorde 59 millioner tonn såkalte CO2-ekvivalenter i 2013. Det er en nedgang på 0,3 prosent, eller 0,2 millioner tonn, viser tall fra SSB.

Det er utvinning av olje og gass som står for den største andelen av utslippene, med 13,8 millioner tonn. Utslippene er dermed uendret fra 2012.

Industri og bergverk er næringen som har det nest største klimagassutslippet, på 12,1 millioner tonn. Det er en oppgang fra 2012 til 2013 på 0,12 millioner tonn, som tilsvarer rundt 1 prosent.

Veitrafikken er mer eller mindre uendret på 10,1 millioner tonn fra året før, og står for 19 prosent av klimagassutslippene.

Det som bidrar mest til nedgangen er at utslippene fra sjøfart og fiske er 0,36 millioner tonn lavere i 2013 enn 2012. Og at utslipp fra oppvarming av bolig og næringsbygg gikk ned 0,1 millioner tonn, eller 6,8 prosent sammenlignet med året før.