Sjømatrådet er et statseid PR-byrå som skal få folk til å kjøpe mer norsk sjømat nasjonalt og internasjonalt. I fjor fikk Sjømatrådet 500 millioner kroner i inntekter via markedsavgift på eksport av sjømat.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) har nå sendt ut på høring et forslag om å senke markedsavgiften for blant annet laks. Med fjorårets eksportnivå som grunnlag, innebærer forslaget at Sjømatrådets inntekter kan bli kuttet med opptil 200 millioner kroner fra neste år, skriver Finansavisen.

— Næringen er tjent med en koordinert innsats innen beredskap, markedsinformasjon og fellesmarkedsføring, men vi må sikre at omfanget av Sjømatrådets aktiviteter er tilpasset næringens behov, sier Aspaker.

I et brev til Aspaker før jul i fjor ba Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) om halvering av markedsavgiften. Laksenæringen vil heller bruke sine ressurser på markedsføring av egne merkevarer.

Aspaker viser i høringsnotatet til at forslaget betyr redusert aktivitet for Sjømatrådet, med de konsekvenser det vil innebære for markedsføring, kampanjer og drift. Det har ikke lyktes avisen å få kommentar fra Sjømatrådets administrerende direktør Terje Martinussen.