Advarer mot nasjonal ID

Myndighetenes planer om å gi alle innbyggerne en elektronisk ID kan være en trussel mot personvernet, mener forskere.