«Fød flere barn og vent med å bli pensjonist»

Fød flere barn. Vent heller noen år med å bli pensjonist. Slik lyder Sigbjørn Johnsens oppskrift som skal berge folketrygden. Og førsteamanuensis Øystein Thøgersen ved NHH er langt på vei enig.