Olje-Noreg har lite tid

Nye leiteområde. Lågare skatt. Og det hastar! Slik lyder det på ny unisont frå norsk oljeindustri idet eit dramatisk fall i offshoreaktiviteten nærmar seg.