- Bør ikke gå for langt med varslingen

I Bergen Fengsel er det i dag varsling på ti innsatte når de har permisjon. Ledelsen er skeptisk til å gjøre varslingen omfattende.