Fire måneders fengsel for forsøk på promilleflyging

En irsk flykaptein i selskapet British Airways er i Eidsivating lagmannsrett dømt til 120 dagers fengsel for forsøk på promilleflyging.