Skal ha samla plan for vindkraft

Miljøvernminister Helen Bjørnøy vil ha ein samla plan for vindkraftverk. Men vindmølleplanen skal utarbeidast i regionane, ikkje på nasjonalt nivå.