Miljøguru støtter atomkraft

Patrick Moore var med å starte Greenpeace. Nå mener han miljøbevegelsen må oppdateres.