Havørn flytter til innlandet

Havørn har de siste årene begynt å hekke i innlandet. Forskerne vil nå prøve å finne ut hva slags næringsgrunnlag disse fuglene finner i områder langt fra kysten.