Velger heller medisin

For mange er det utenkelig å kvitte seg med kjæledyret på grunn av astma eller allergi. De velger heller medisin.