Høy marginalskatt stimulerer ikke til ekstrainnsats

Skattejurist Bjørn Linde ved Bergen Likningskontor er enig i at den høye marginalskatten ikke akkurat stimulerer disse pensjonistene til en innsats i arbeidslivet.