Seksualforbrytere løslatt på prøve

Fem seksualforbrytere som sonet ved Ila forvaringsanstalt er løslatt på prøve det siste året, stikk i strid med fengselets anbefalinger.