Dårligere levekår enn andre pensjonister

Norske uføretrygdede har lavere inntekt enn andre, de bor trangere og de opplever oftere betalingsvansker enn andre grupper.