Universitetet deler ut Holberg-pris

Universitetet i Bergen skal for-valte og stå for utdeling av Holberg-prisen for fremragende forskning innen samfunnsvitenskap og humaniora.