Navngir flere ranere

Den heleridømte 56-åringen kommer med opplysninger om flere sentrale ranstiltalte i sin vitneforklaring.