Høyre: Klar venstredreining i budsjettet

Høyre mener Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett innebærer en klar venstredreining i norsk politikk.