Gasslekkasje på Sleipner A i natt

Produksjonen ble stengt og mannskapet gikk i livbåtene etter en gasslekkasje i en gassmodul på Sleipner A plattformen i natt.