Advarer mot å utsette postkonkurranse

Posten Norge advarer regjeringen mot å utsette den vedtatte konkurranseutsettingen av postmarkedet.