Marinen må seile mindre

I de nærmeste årene må Marinen seile mindre enn før. Årsaken er at innfasingen av nye MTB-er og fregatter tar mye av ressursene.