- 80.000 i EU- dør av passiv røyking

Over 79.000 EU-innbyggere dør hvert år på grunn av passiv røyking, ifølge en ny rapport fra Smoke Free Partnership.