Snart blodprøve til gravide over 38 år

Bioteknologinemnda har sagt ja. No ventar Haukeland Universitetssjukehus berre på klarsignal til å tilby risikofrie blodprøver til gravide over 38 år.