- Bare flesk til!

De høye bøtesatsene blir møtt positivt blant flere av Bergens sjåfører.