Dobling av overgreps- og voldsdommer

Vel 33.000 personer ble dømt for forbrytelser 2005. Det er dobbelt så mange som for åtte år siden. Voldskriminalitet og seksualforbrytelser og er blant lovbruddene som har hatt størst økning.