- Ekstraløn i strid med Grunnlova

Inge Lønning er betenkt over ideen om at stortingsgruppene skal kunne gje individuell tilleggsløn til stortingsrepresentantane.