Heimevernet skal kunne brukes mot terrorangrep

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som utvider Heimevernets oppgaver i fredstid til blant annet å kunne sette vernet inn mot terrorangrep.