Krekar kan utvises

Mulla Krekar kan utvises fra Norge, slår Borgarting lagmannsrett fast. Han må ut med 200.000.