Borgerlig allianse for 24-timers ølsalg

Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre går inn for butikksalg av øl døgnet rundt.