- Skittent vann størst trussel

FNs Utviklingsprogram roper varsku om en økende vann- og sanitærkrise. Over store deler av verden er skittent vann en langt større trussel mot menneskelig sikkerhet enn voldelige konflikter, slås det fast i årets UNDP-rapport.